ѕќЋ≤“» ј  ќЌ‘≤ƒ≈Ќ÷≤…Ќќ—“≤

 онф≥денц≥йна ≥нформац≥€ та персональн≥ дан≥

“ќ¬ ЂЌ≥ссан ћотор ”крањнаї (дал≥ Ц  омпан≥€ Nissan) п≥д час обробки ¬аших персональних даних керуЇтьс€ положенн€ми чинного законодавства щодо захисту конф≥денц≥йноњ ≥нформац≥њ та персональних даних в≥дпов≥дно, зокрема «акону ”крањни Ђѕро захист персональних данихї, «акону ”крањни Уѕро рекламуї,  онституц≥њ ”крањни та ≥нших нормативно-праових акт≥в ”крањни. Ѕудь-€ка ≥нформац≥€, надана ¬ами п≥д час використанн€ цього сайту або п≥д час ≥нших звернень до  омпан≥њ Nissan, що в≥дноситьс€ до персональних даних, буде використана лише з метою, вказаною нижче.

ѕерсональн≥ дан≥ можуть, зокрема, включати: ≥дентиф≥кац≥йн≥ дан≥ (пр≥звище, ≥мТ€ та по-батьков≥), адреса м≥сц€ проживанн€, поштовий ≥ндекс, номер контактного телефону, дата народженн€, адреса електронноњ пошти.

Ќадаючи  омпан≥њ Nissan своњ ѕерсональн≥ дан≥, ¬и даЇте свою добров≥льну та безумовну згоду на њх обробку  омпан≥Їю Nissan, а також на те що в≥дпов≥дна ≥нформац≥€ не Ї конф≥денц≥йною ≥ може збер≥гатис€ та використовуватис€  омпан≥Їю Nissan у баз≥ персональних даних Ђ—поживач≥ продукц≥њ Nissanї з метою:

 • наданн€ ¬ам ≥нформац≥њ про продукти, послуги заходи та акц≥њ Nissan, що можуть ¬ас зац≥кавити;
 • проведенн€ маркетингових досл≥джень дл€ пол≥пшенн€ €кост≥ продукц≥њ та послуг Nissan;
 • наданн€, за домовленн≥стю з ¬ами, продукц≥њ та послуг;
 • виконанн€ визначених чинним законодавством ”крањни гарант≥йних та ≥нших зобовТ€зань перед споживачами;
 • веденн€ статистики звернень споживач≥в та недол≥к≥в товар≥в, поломок та браку, њх причин;
 • наданн€ ≥нформац≥њ споживачам про товари, њх виробника та продавц≥в;
 • виконанн€ вимог законодавства щодо захисту прав споживач≥в;
 • виконанн€ ≥нших вимог чинного законодавства ”крањни.

«окрема, ¬и також погоджуЇтесь на обробку ѕерсональних даних (у т. ч. збиранн€, реЇстрац≥ю, накопиченн€, збер≥ганн€, адаптуванн€, зм≥ну, поновленн€, використанн€ ≥ поширенн€ (розповсюдженн€, реал≥зац≥€, передача), знеособленн€, знищенн€, у тому числ≥ з використанн€м ≥нформац≥йних (автоматизованих) систем, передачу наданих ѕерсональних даних (без отриманн€ ¬ашоњ додатковоњ на те згоди та без додаткового пов≥домленн€ про таку передачу), в тому числ≥ транскордонну, отриманн€ маркетингових матер≥ал≥в, розсилок в рамках проведенн€ рекламних кампан≥й  омпан≥Їю Nissan.

ќбробка ѕерсональних даних може зд≥йснюватис€  омпан≥Їю Nissan самост≥йно, або право на таку обробку може бути передане  омпан≥Їю Nissan за власним розсудом трет≥м особам (дал≥ Ц Ђ–озпор€дникамї), що зд≥йснюватимуть обробку ѕерсональних даних за дорученн€м  омпан≥њ, до €ких належать, зокрема, але не виключно авторизован≥ дилери  омпан≥њ, компан≥њ √рупи Nissan та трет≥ особи, з €кими –озпор€дники на власний розсуд укладатимуть в≥дпов≥дн≥ договори за умови вжитт€ вс≥х можливих та залежних в≥д –озпор€дник≥в та трет≥х ос≥б заход≥в дл€ збереженн€ конф≥денц≥йност≥ ѕерсональних даних.

¬и погоджуЇтесь ≥з тим, що надан≥ ѕерсональн≥ дан≥ використовуватимутьс€  омпан≥Їю Nissan та –озпор€дниками дл€ вищезазначеноњ мети, в≥дпов≥дно до чинного законодавства ”крањни; що надан≥ ¬ами  ѕерсональн≥ дан≥, можуть бути поширен≥ (передан≥)  омпан≥Їю Nissan з вищезазначеною метою, –озпор€дникам, компан≥€м групи Nissan, а також трет≥м особам, €ким  омпан≥€ Nissan буде зобовТ€зана надати ѕерсональн≥ дан≥ в≥дпов≥дно до чинного законодавства та правонаступникам  омпан≥њ Nissan у випадку реорган≥зац≥њ; що ¬аш≥ ѕерсональн≥ дан≥ будуть видал€тис€ або знищуватис€ у встановленому статтею 15 «акону ”крањни Ђѕро захист персональних данихї пор€дку. ƒоступ до ѕерсональних даних буде зд≥йснюватис€ в≥дпов≥дно до «акону ”крањни Ђѕро захист персональних данихї.

ќбробка та збер≥ганн€ ѕерсональних даних зд≥йснюЇтьс€ прот€гом часу, необх≥дного дл€ дос€гненн€ вищевказаноњ мети.

ѕов≥домл€Їмо ¬ас про ¬аш≥ права, передбачен≥ ст. 8 «акону ”крањни Ђѕро захист персональних данихї, а саме:

 1. «нати про м≥сцезнаходженн€ бази персональних даних, €ка м≥стить ¬аш≥ персональн≥ дан≥, њњ призначенн€ та найменуванн€, м≥сцезнаходженн€ та/або м≥сце проживанн€ (перебуванн€) власника чи розпор€дника ц≥Їњ бази або дати в≥дпов≥дне дорученн€ щодо отриманн€ ц≥Їњ ≥нформац≥њ уповноваженим ним особам, окр≥м випадк≥в, встановлених законом;
 2. ќтримувати ≥нформац≥ю про умови наданн€ доступу до персональних даних, зокрема ≥нформац≥ю про трет≥х ос≥б, €ким передаютьс€ ¬аш≥ персональн≥ дан≥, що м≥ст€тьс€ у в≥дпов≥дн≥й баз≥ персональних даних;
 3. ћати доступ до ¬аших персональних даних, що м≥ст€тьс€ у в≥дпов≥дн≥й баз≥ персональних даних;
 4. ќтримувати не п≥зн≥ше н≥ж за тридц€ть календарних дн≥в з дн€ надходженн€ запиту, кр≥м випадк≥в, передбачених законом, ≥нформац≥ю про те, чи збер≥гаютьс€ ¬аш≥ персональн≥ дан≥ у в≥дпов≥дн≥й баз≥ персональних даних, а також отримувати зм≥ст ¬аших персональних даних, €к≥ збер≥гаютьс€;
 5. ѕредТ€вл€ти вмотивовану вимогу ≥з запереченн€м проти обробки ¬аших персональних даних органами державноњ влади, органами м≥сцевого самовр€дуванн€ при зд≥йсненн≥ њхн≥х повноважень, передбачених законом;
 6. ѕредТ€вл€ти вмотивовану вимогу щодо зм≥ни або знищенн€ ¬аших персональних даних будь-€ким власником та розпор€дником ц≥Їњ бази, €кщо ц≥ дан≥ обробл€ютьс€ незаконно чи Ї недостов≥рними;
 7. –еал≥зовувати право на захист ¬аших персональних даних в≥д незаконноњ обробки та випадковоњ втрати, знищенн€, пошкодженн€ у зв'€зку з умисним приховуванн€м, ненаданн€м чи несвоЇчасним њх наданн€м, а також запоб≥гати наданню в≥домостей, що Ї недостов≥рними чи ганьбл€ть честь, г≥дн≥сть та д≥лову репутац≥ю ф≥зичноњ особи;
 8. «вертатис€ з питань захисту своњх прав щодо персональних даних до орган≥в державноњ влади, орган≥в м≥сцевого самовр€дуванн€, до повноважень €ких належить зд≥йсненн€ захисту персональних даних;
 9. «астосовувати засоби правового захисту в раз≥ порушенн€ законодавства про захист персональних даних.

якщо ¬и не бажаЇте, щоб надана ¬ами ≥нформац≥€ передавалас€ трет≥м особам, або щоб  омпан≥€ Nissan або будь-€кий оф≥ц≥йний дилер м≥г скористатис€ ц≥Їю ≥нформац≥Їю, або дл€ отриманн€ б≥льш детальноњ ≥нформац≥њ, будь ласка, зроб≥ть позначку у в≥дпов≥дному стовпчику будь-€коњ форми, в €к≥й ¬и надаЇте таку ≥нформац≥ю або зв'€ж≥тьс€ з нами за номерами 0 800 303 307, 044 492 91 87. “акож, якщо нараз≥ ¬и вже Ї кл≥Їнтом Nissan,  омпан≥€ Nissan або оф≥ц≥йний дилер Nissan може використовувати ¬аш≥ персональн≥ дан≥ дл€ зв'€зку з ¬ами.